Program INTL - Program internacionalizacije je namenjen inovativnim podjetjem v začetnih fazah življenjskega cikla (start-up, scale-up in druga inovativna MSP), ki imajo mednarodne ambicije.

ABC Accelerator

We invest in people who make it happen. Let's do it!

AmCham Slovenija

AmCham Slovenija je poslovna skupnost priložnosti in optimizma. Je ekosistem človeških povezav za prihodnost in sinapsa naprednega razmišljanja. Smo ena izmed najbolj aktivnih mednarodnih poslovnih skupnosti v Sloveniji, ki združuje več kot 350 slovenskih in mednarodnih podjetij.

CEED Slovenija

Verjamemo, da je vsak podjetniški problem nekdo že rešil, le spoznati ga moraš. Zato že 14 let povezujemo podjetnike, ki v različnih skupinah s pogovori med sabo rešujejo podjetniške probleme (CEED metoda). Skupnost sestavlja prek 1000 podjetnikov, ki si odprto in popolnoma odkrito izmenjujejo znanja in izkušnje, ter si pomagajo pri rasti svojih podjetij.

Program INTL je namenjen inovativnim podjetjem v začetnih fazah življenjskega cikla (start-up, scale-up in druga inovativna MSP), ki imajo mednarodne ambicije. Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki P2 2020, SK, SI-SK,) po shemi „de minimis“ sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.